Vyhľadaj nehnuteľnosti
Ponuka služieb

Advokát

Advokátska kancelária JUDr. Alena Virdzeková - advokátka

tel. č.: 042 - 436 30 48

mobil: 0905 591 901

email: virdzekova@advokatpuchov.sk